AKTUALNOŚCI Usługi O mnie SZKOLENIA KONTAKT ETYKA ZAWODOWA LINKI

Wybrane wskaźniki podatkowe na 2018 rok

dodano: 2017-12-17
- Istotne limity podatkowe dla działalności gospodarczej w 2018 roku. Wskaźniki te wpływają na obowiązki w zakresie prowadzonych ewidencji czy wysokości płaconych podatków.

Zwolnienie z VAT:

·       200 000 zł – dla kontynuujących działalność

·       200 000 zł w proporcji do okresu prowadzenia działalności (liczone od rejestracji działalności) dla rozpoczynających działalność

VAT kwartalny, jeżeli:

·       przychód ze sprzedaży brutto nie przekroczył w 2017 roku 5 176 000

·       dostawa towarów z zał. nr 13 nie przekroczyła w żadnym miesiącu 50 000 zł


Kasa fiskalna:          

·       20000 dla kontynuujących działalność

·       20000 w proporcji do okresu prowadzenia działalności (liczone od dnia pierwszej sprzedaży) dla rozpoczynających działalność


Pełna rachunkowość dla podatników PIT: 8 627 400

Kwartalne zaliczki PIT dla podatników, których przychód ze sprzedaży brutto nie przekroczył w 2017 roku 5 176 000

Jednorazowa amortyzacja podatników PIT, których przychód ze sprzedaży brutto nie przekroczył w 2017 roku 5 176 000 zł – Limit jednorazowej amortyzacji na 2018 rok –  216 000 zł


15% stawka CIT dla podatników, których przychód ze sprzedaży brutto nie przekroczył w 2017 roku 5 176 000

Jednorazowa amortyzacja podatników CIT, których przychód ze sprzedaży brutto nie przekroczył w 2017 roku 5 176 000 zł – Limit jednorazowej amortyzacji na 2018 rok – 216 000 zł


Limit do ryczałtu ewidencjonowanego na 2018 – przychód za 2017 rok – 1 078 426

Ryczałt kwartalny za 2018 – przychód za 2017 rok – 107 842.50

Stawka 8,5% dla najmu na ryczałcie do kwoty 100 000

Stawka 12,5% dla najmu na ryczałcie powyżej kwoty 100 000


Jednostki mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości – jeżeli w dwóch ostatnich latach (bieżący i poprzedni) a dla rozpoczynających w roku rozpoczęcia nie przekroczyły 2 z 3 wartości:

·       1 500 000 zł – suma aktywów na koniec roku

·       3 000 000 zł – przychód netto ze sprzedaży

·       10 osób – średnioroczne zatrudnienie

Jednostki małe w rozumieniu ustawy o rachunkowości – jeżeli w dwóch ostatnich latach (bieżący i poprzedni) a dla rozpoczynających w roku rozpoczęcia nie przekroczyły 2 z 3 wartości:

·       17 000 000 zł – suma aktywów na koniec roku

·       34 000 000 zł – przychód netto ze sprzedaży

·       50 osób – średnioroczne zatrudnienie

Jednostki obowiązane do badania sprawozdań finansowych – jeżeli w roku obrotowym poprzedzającym rok, za który sporządzane jest sprawozdanie przekroczyły 2 z 3 wartości:

·       2 500 000 EUR – suma bilansowa

·       5 000 000 EUR – przychód netto ze sprzedaży i operacji finansowych

·       50 – średnioroczne zatrudnienie


Limit podatku należnego za 2017 rok uprawniający do KRUS3 300Napisz do nasKontakt

Biuro Rachunkowe Turek Doradca Podatkowy Marcin Dzikowski

ul. Pl. Wojska Polskiego 16/2
62-700 Turek
Email:
info@podatkidzikowski.pl dzikowski.podatki@o2.pl
Telefon:
697 278 832
projekt i wykonanie BerMar multimedia